MAIN > Machine List  

Code
Machine Name
Maker
Built Y. Model Main Specs Location Photo
Máy đúc phun nhựa, plastic injection molding machine
Máy mài phẳng
OKAMOTO-Japan

1973

PSG-64

Bàn từ 600x400 mm ( máy dùng trong công ty SX nhựa, ít sử dụng)
5/2011